Led - klinisk undersøgelse

 

Undersøgelse af perifere led omfatter altid en undersøgelse af syg såvel som rask side. Desuden vil undersøgelse af nærtstående led og af ryg/nakke være indiceret.

Ved inspektion iagtages om der er rødme eller hævelse af leddet eller lednære strukturer. Leddets akser iagtages mhp. fejlstilling (varus/valgus).

Ved palpation mærkes efter hævelse herunder væskeansamling i leddet, hvilket ofte ikke sikkert klinisk kan adskilles fra fortykkelse af ledhinden. Hævelse af knoglen (ossøs fortykkelse) eller knogleudbygninger (osteofytter) kan ofte mærkes ved artrose. Der palperes efter ømhed af ledstruktur (ledkapsel, ligamenter, menisker) og sener omkring leddet. Ligamenternes integritet testes ved at passiv belastning af leddet imod de grænser som disse normal sætter.

 

Bevægelighed. Patienten bedes om at aktivt at bevæge leddet  i dets mulige bevægeretninger. Hvis der er indskrænket aktiv bevægelighed kan den passive bevægelighed undersøges ved at undersøgeren foretager bevægelsen. Det iagtages om bevægeligheden er indskrænket og om der er smerter i yderstillinger, hvilket er typiske fund ved ledlidelser.