Reumatologisk procedurer

På siderne vil der blive demonstreret kliniske test, ultralydsscanning og punktur teknik til diagnostik og behandling af bevægeapparatslidelser hos voksne.

Vælg:Introduktion til regionerne og sygdomme til venstre

eller fokuseret på

 

Klinisk undersøgelse

 

Ultralydsscanning

 

 

 

Punkturteknik

 

Udarbejdet af Bent Deleuran

 

Andre procedurer: Ledvæskemikroskopi

Muskelbiopsi

A. temporalis biopsi

 

Fra reumatologisk afdeling Hvidovre hospitals hjemmeside

 

 

Siden skal betragtes som en introduktion der ikke kan erstatte lærebøger eller klinisk undervisning.

 

 

Se mere på   Dansk Reumatologisk Selskabs hjemmeside

 

 

 

Skriv kommentarer til web-master.

 

FADLs forlag takkes for tilladelse til brug af anatomibillederne fra: Matthiesen og Pedersen: Humananatomi.

 

Siden er udarbejdet af J Nørregaard og B Deleuran