Sener - klinisk undersøgelse

 

Ved inspektion/palpation undersøges om senen fremtræder intakt og tykkere end på rask side. Ved bevægelse kan også bemærkes evt. lokal hævelse eller let knitren mellem fingrene som tegn på betændelse omkring senerne. Ved senelidelser er der typisk lokal ømhed af senen eller senetilhæftningen. Der vil endvidere ofte være smerter ved træk på senen (indirekte ømhed) såvel aktivt (muskelkontraktion) som passivt (udspænding af den pågældende senen). Nedsat voluntær kraft ved kontraktion af den tilhørende muskel kan skyldes seneruptur eller en smertebetinget hæmning af muskelkraften.

Trods en god kliniske undersøgelse kan man ofte være i tvivl om der er tale om en senelidelse, hvilken type der er tale om og sværhedsgraden heraf. Ultralydscanning kan ofte besvare disse spørgsmål.