Albue - klinisk undersøgelse  -   anamnese

 

Ved inspektion vurderes primært hævelse af leddet. Dette kan ofte bedst iagttages på bagsiden af leddet. Synovit og ansamling mærkes også bedst svarende til fossa olecrani. Ved bursitis ses og mærkes hævelse af bursa olecranni.

Bevægeligheden er typisk nedsat hvis der er inflammation i leddet. I nogle tilfælde vil der blot være få graders ekstentions defekt. Dette ses ofte efter tidligere albuetraumer.

Der undersøges for direkte ømhed svarende til muskel/sene tilhæftninger, især på mediale og laterale epicondyler. Ømhed vil ofte være destinkt svarende til epicondylen og senetilhæftningen ½ cm distalt herfor.  Indirekte ømhed af laterale epicondyl undersøges ved dorsalflexion af håndled eller tredje finger mod modstand. Ved epicondylit vil der typisk være smerter svarende til epicondylen. Ved uspecifikke muskelsmerter vil smerterne være mere  lokaliseret svarende til musklerne på underarmen.

Ved udstrålende symptomer til hånd bør der også undersøges for tegn på nervekompression af n. ulnaris bag kondylen og ved nervernes passage igennem eller under musklerne i albueregionen. Ved nervekompression vil der kunne provokeres paræstesier i hånd. Dette kan dog også ses ved muskulære triggerpunkter.