Foden – klinisk undersøgelse

 

Undersøgelse af foden begynder med inspektion - også i stående stilling og ved gang. Ofte kan der iagttages lettere fejlstilling eller abnormiteter i fodens statik (hulfod, platfod, forfodsnedfald, valgus fejlstilling i anklen/tæer).

 

Man kan iagttage om der er hævelse og fejlstillinger af fodens eller tæernes led. De enkelte led i bagfod, mellem fod og forfod undersøges for lokal hævelse og ømhed ved tryk og bevægelse. De hyppigst afficerede led er ankelleddet og eller 1. tås grundled. Smerter fra tæernes grundled (MTP led) medfører smerter ved fast tryk af mellemfoden (billede til venstre). Ultralydsscanning er ofte værdifuldt mhp. en afklaring af om der synovit i et led.

 

 

Man kan undersøges om der er abnorm løshed af ankelledet og subtalær led, især hvis der er recidiverende symptomer i form af hyppige forstuvninger. Der undersøges for side og skuffeløshed – rask side til sammenligning. 

 

 

 

 

Senerne kan tilsvarende undersøges ved inspektion for hævelse omkring eller af senerne og ved palpation for ømhed, fortykkelse eller uregelmæssighed i strukturen. Fascia plantaris er øm ved tryk på calcaneus tilhæftningen ved fasciitis plantaris. Især ved mistanke om smerter fra de laterale og mediale sener undersøges for indirekte ømhed.

Endelig kan man undersøge om kontraktion mod modstand medfører senesmerter og om kraften er nedsat pga. sene rupturer.