Punktur og injektionsteknik

Filmene er produceret af Bent Deleuran med støtte af NORPHARMA.

 

Ledpunktur og tømning af leddet for væske er basalt til diagnostik af tilstande med ledhævelse:

Infektion.

Urinsurgigt.

Artrose.

 

Derudover er det terapeutisk ved smertefulde eller funktionsbegrænsende ledhævelser.

 

Teknikken bør kunne mestres for alle de store led, hvis der er sikker ledhævelse. Hvis der kun er beskeden ansamling er det en specialist opgave, hvor ultralydsscanning ofte er nødvendigt.

 

Ledpunkturteknik

Dette kan gøres med

  1. Steril opdækning (incl mundbind)
  2. No-touch teknik. Principper herfor:

         Man afgør hvor man ved stikke

         Huden afmærkes, evt. med træpind

         Huden steriliseres x2 med fra centrum og ud til en afstand af 5 cm fra indstikssted.

         Der punkteres uden man berører feltet med tynde blå kanyler til små led ellers grøn kanyle evt. tyk rød kanyle ved viskøs væske.

         (Det tales ikke under punkturen).

 

 

Injektion i inflammerede led er en effektiv behandling, som kræver en del øvelse for at kunne mestres med sikker sterilitet. Injektionerne gives næsten altid med kortikosteroid for at opnå en antiinflammatorisk effekt.

 

Teknik. Sterilitet som ovenfor. Der skal ikke injiceres mod modstand, idet dette dog ofte vil være tilfældet ved brug af tynd kanyle. Ved kombineret ledtømning og injektion er det meget vigtigt at basis af kanylen ikke berøres.

 

Kontraindikationer

 

Injektion omkring sener eller i muskler

Man giver normalt ikke injektion i senerne om end dette har været gjort i eksperimentel sammenhæng. Injektion gives omkring senestrukturerne. Der er ved senelidelser ofte effekt som dog ofte ikke persisterer mere end ca 4 uger, og der er ikke evidens for lang tids effekt. Muskelinjektioner med lokalanalgetika kan tjene et diagnostisk formål og nogle gange et pædagogisk formål. Ved skulderlidelser er der dog en vis dokumentation form mere langvarig effekt.