Klinisk undersøgelse af knæet

 

For detaljeret beskrivelse se artikel i ugeskrift for læger

 

Knæ smerter kan være forskudt fra proximale strukturer, hvorfor knæundersøgelse også bør ofte omfatte en hofteundersøgelse og en lænderygscreening.

 

Knæ underøgelsen omfatter initielt inspektion af knæet for hævelser, knæet akser for evt. varus/valgus fejlstilling og evt. muskelatrofi.

 

Ved palpation kan man afklare om fortykkelse skyldes ledvæske, synovialis fortykkelse eller ossøs fortykkelse som det ses ved artrose. Ansamling i knæet kan undersøges ved anslag af patella, undersøgelse for fluktuation er dog mere sensitiv.

Bevægeligheden omfatter initielt undersøgelse af flexion/extention. Den passive fleksion går normal til bløddelsmodstand, ektensionen er oftest imellem 0 og 10 grader.

 

 Løshed af knæet omfatter test af sideledbåndene ved valgus og varus belastning i 10-20 graders flexion. Korsbåndene testes ved skuffetest på 90 gr. flekteret knæ. Lachmans test på let flekteret knæ er dog mere sensitiv hertil.

 

 

 

 

Menisk test omfatter primært undersøgelse af om der er lokal ømhed svarende til menisker. Supplerende kan man undersøge om menisken kan bringes i klemme ved bøje og strække bevægelser i valgus eller varus belastning evt. på indad eller udadroteret knæ.

 

 

 

Ømhed af knæet undersøges udover menisker ved palpation af sener (især patella sener og pes anserinus) og ledkapsel. Endelig kan undersøges om tryk på patella, evt. ved samtidig kontraktion af quadriceps musklen kan fremkalde smerter. Dette er hyppigt ved chondromalalcia patella.