Kontraindikationer

Infektion, eller ved mistanke herom bør der ikke indgives kortikosteroid. Ligeledes hvis der er en systemisk infektion, eksempelvis en artritis urica som følge af en urosepsis. Her bør der heller ikke gøres injektion med kortikosteroid før infektionen er ovre.

Hududslæt henover injektionsstedet: I disse tilfælde bør der ikke gøres ledpunktur i dette område.

Alloplastik: Ved ansamling i et alloplastikled bør infektion altid haves in mente. Da dette er en specialistopgave bør de relevante afdelinger kontaktes. Ledpunktur af alloplastikled hører ikke til i praksis og må aldrig injiceres med et kortikosteroid.

Antikoagulationsbehandling: Man bør ikke punktere ved INR > 1.8. Patienter i magnyl, evt. i kombination med andre trombocythæmmere, kan punkteres, men bør tilrådes at holde sig i ro efterfølgende.

Alder under 18 år: Det er usædvanligt at have hævede led i denne alder. Ledpunktur af disse patienter hører derfor ikke til i praksis og de relevante specialer bør derfor kontaktes.

Traumer: Ved mistanke til en traumatisk udløst ledansamling kan man punktere for at iagttage om der er infektion og/eller fedtansamling i ledvæsken som udtryk for fraktur. Man bør dog overveje om disse patienter ikke var bedre tjent med en vurdering af en ortopædkirurg. Kortikosteroid bør aldrig gives til disse patienter i praksis.

Idrætsskader: Det er min erfaring at det sjældent er en god ide. Hvis injektionen har effekt vil idrætsudøveren ofte prompte genoptage sin idrætsudøvelse hvor han eller hun slap. Der sker derfor ingen ændring af de biomekaniske årsager der førte til lidelsen og chancen for ny skade er stor. Man bør generelt være tilbageholdende med injektion af idrætsskader.

Aldrig kortikosteroider intraartikulært i praksis

  • ved infektionsmistanke
  • til alloplastikled
  • ved INR > 1.8
  • ved alder < 18 år
  • ved fraktur mistanke