Led -ultralydscannning

 

Scanning af led begrænses af at ultralydssignalet ikke kan gennemtrænge knogle. Den omfatter primært led- kapsel og hinde og den del af ledbrusken som ikke er ’skjult’ af knogle.

Herved er ultralydsscanningen, især værdifuld til afklaring af om der er betændelse i et led. Dette vil kunne ses en hypoechoisk fortykkelse af ledhinde og kapsel og evt. vil der kunne ses væske i leddet.

 

Ledbrusken vil kunne ses som en tynd bræmme uden på knoglen.

 

 

 

 

Ved erosioner vil der være diskontinuitet heraf og knoglestrukturen vil være uregelmæssig.

 

 

 

Se i øvrigt ultralydsvejledt injektionsteknik