Muskler - ultralydscanning

 

Adskillelse af de enkelte muskler og muskelbuge gøres bedst ved tværscan af musklerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skader på de enkelte muskler ses bedst ved lægdescan. Ved længdescannet kan iagtages inter og intra-fasciculære bindevævsstræg.