Klinisk undersøgelse    Ultralydsscanning

 

 

Muskler

 

De egentlige metaboliske muskelsygdomme er relativt sjældne og vil ikke blive behandlet her.

Muskelskader og muskeloverbelastningssymptomer forekommer til gengæld meget hyppigt.

 

Muskelskader forekommer typisk ved kraftige fysisk aktiviteter hvor der opleves et smæld fra musklen. Oftest er der tale om en fibersprængning med overrivning af et meget varierende antal muskelfibre. Omfanget kan vurderes ved ultralydsscanning.

 

Muskeloverbelastning forekommer især i forbindelse med såkaldt excentrisk arbejde (muskelarbejde som udføres under forlængelse af musklen). Tilstanden betegnes træningsømhed og varer typisk 3-7 dage og heler op uden nogen senfølger. Ved blodprøvetagning vil der kunne iagttages forhøjelse af muskelenzymer og ved muskelbiopsi kan iagttages betydelige ændringer i muskelstrukturen.

 

I mange tilfælde opleves smerter som udgående fra musklerne, uden at dette reelt er tilfældet. Dette kan f.eks. ses ved nervetryk som følge af diskusprolaps. Ved ledlidelser opleves ofte smerter fra musklerne. Dette kan oftest tilskrives enten fænomenet forskudt smerte eller skyldes sekundær overbelastning som følge af ændret belastningsmønster.

 

Forskudt smerte (referred pain) fra indre organer eller led er det fænomen, at smerten opleves et andet sted, end der hvor den reelt kommer fra. Ofte vil der samtidigt være forskudt ømhed af især musklerne. Dette fænomen kan formentlig primært tilskrives centralnervøse mekanismer.

 

Sekundær overbelastning. Hvis man f.eks. har slidgigt i højre knæ vil man ofte halte og dermed belaste venstre hoftes muskler anderledes. Dette kan give anledning til muskeloverbelastning eller seneoverbelastning.