Nakken

 

Langvarige nakkesmerter er meget hyppige, med prævalensrater op til 10% i nogle epidemiologiske befolknings undersøgelser.

Slidgigt i nakken ved røntgen er også meget hyppig især hos ældre. Sammenhængen imellem slidgigt forandringer på røntgen og smerter er dog lav, med mindre der er tale om svær slidgigt.

 

Nakkesmerter med udstråling kan skyldes diskusprolaps eller snævre pladsforhold på degenerativ basis. I disse tilfælde vil smerten stråle ud i armen og give paræstesier og/eller nedsat følelse i hånd, ofte svarende til den pågældende nerverods innervationsområde og evt. nedsat kraft i arm eller hånd.

 

Langvarige nakke smerter kan også forekomme efter whip-lash traumer, som kan betragtes som en forstuvning af nakkens led. Udover smerter opleves ofte svimmelhed og en lang række forskellige uspecifikke somatiske symptomer, som kan betragtes som sekundære til smerten via centralnervøse mekanisme. 

 

Nakkesmerterne uden påviselig sikker specifik årsag er meget hyppigt, ikke mindst hos midaldrende. Facetledssyndrom og myoser er hyppige brugte betegnelser, men i mange tilfælde er det mere reelt at betragte dem som smerter uden sikker årsag.