Nakken - Klinisk undersøgelse

 

Inspektionen kan vise abnorme fikserede fejlstilling.

 

Nakkebevægeligheden undersøges ved undersøgelse af flexion/extention, rotation og sideflexion. Ved rodtryk kan forekomme radikulære symptomer, især ved sideflexion.

 

 

 

.Foramen kompressions test udføres bedst i siddende stilling. Ved et fast tryk på hovedet i let sideflekteret og roteret stilling fremkaldes rodtrykssymptomer ved prolaps eller recesstenose

 

 

 

Ømhed af nakken kan evt. påvises ved et fast tryk på facet led eller muskler. Reproducérbar ømhed kan ofte påvises ved smerter som kommer fra nakkens facetled eller muskler. Man bør samtidigt spørge om den fremkaldte smerte minder om den patienten oplever. Manuel medicinsk undersøgelser af bevægeligheden har en ringere reproducérbarhed end dette. 

 

Ved neurologiske symptomer endvidere neurologisk undersøgelse