Skulderen  - klinisk undersøgelse

 

For detaljeres beskrivelse se artikel i ugeskrift for læger

 

Skulderundersøgelsen omfatter en lang række tests. Sammenhængen imellem resultaterne heraf og diagnosen er ofte langtfra entydig. Reproducerbarheden af testene er ofte også ret lav ikke mindst hos patienter med langvarige smerter. Skulderundersøgelsen bør også omfatte en nakke screening.

Første inspiceres skulderen for hævelse, rødme og anatomiske abnormiteter (subluksation i acromioclaviculær led og humeroscapulærled, muskleatrofi).

 

Dernæst undersøges den aktive bevægelighed i skulderen og om fleksion i skulderen medfører smerter. Bevægelsen udføres som en fleksion og en scaption (fleksion i scapulas plan). Der kan evt. være positiv smertebue med de værste smerter i bevægeitervallet 70-110 gr. Ved indeklemningssyndrom. Fleksionen angives i grader hvis den er nedsat. Hvis den er abnorm undersøges den passive fleksion og udadrotation som er nedsat ved periartrosis humeroscapularis (frossen skulder)

 

Hvis der er smerter ved aktiv fleksion undersøges om der er smerter ved de såkaldte indeklemningstests, disse består primært af Neers og Hawkins test. Disse test er ofte positive ved indeklemningssyndrom.

 

 

 

Den passive udadrotation er typisk nedsat ved periartrosen, ofte er den 0 gr. På syg side og 60 gr. på rask. Der er da også nedsat passiv fleksion og indadrotation (test ved føre armen på ryggen og løfte den derfra – lift off). Udadrotation sammenlignes med rask side og er afhængig af graden af ekstension i columna thoracalis.

 

Smerterne kan forsøges lokaliserer til bestemte sener ved kontraktion i forskellige muskelgrupper imod modstand. Man kan også undersøge om der er direkte ømhed af supraspiatussenen, idet selve hæftet ikke er tilgængelig for palpation. Muskulære smerter er ofte associeret til bestemte triggerpunkter, som kan give udstrålende smerter eller paræstesier ved tryk.

 

Løshed af skulderen kan undersøges ved skuffetest siddende stilling eller ved sulcus som udføres ved træk på overarmen nedad. Ved apprehensionstest undersøges om man kan fremkalde følelse af at skulderen er ved at gå ud af led ved et træk i armen fremad.

 

 

 

Acromioclaviculærleddet undersøges ved tre test. Ved direkte palpation af leddet, ved fjedringstest af klavicula eller ved adduktionstest (cross over test)