Smertesyndromer

 

Nogen entydig og accepteret definition herpå foreligger. Oftest bruges betegnelsen/diagnosen for længerevarende smertetilstande uden sikker pato-anatomiske grundlag eller hvor der er diskrepans imellem dette og de objektive fund. De udgør formentlig en stor del af gruppen af patienter, som henvender sig til læge med bevægeapparats smerter.

 

 

Myoser/myalgier kan betragtes som en undergruppe heraf, hvor smerter fra musklerne dominerer. I andre tilfælde er der overvejende lokale ledsmerter og man bruger betegnelser som facetledssyndrom og artralgier afhængigt af lokalisation. Ofte er der udover muskel og ledsmerter paræstesier og oplevelse af nedsat styrke i arme eller ben. De objektive fund indskrænker sig oftest til ømhed af muskler og/eller led og evt. nedsat bevægelighed. Der kan evt. være nedsat sensibilitet i en hel region uden relation til nervers udbredelses område og smertebetinget nedsat voluntær muskelstyrke.

Disse lokale og regionale smerte tilstande beskrives særskilt.

 

Diffuse smerter

I nogle tilfælde er der diffuse smerter og diffus ømhed. Ofte klager patienterne over andre somatiske symptomer som træthed, mavesmerter og hovedpine. Nogle bruger betegnelsen fibromyalgi på disse patienter

 

Udover almindelig grundig klinisk og neurologisk objektiv undersøgelse evt. suppleret med billeddiagnostik bør man ofte undersøge for mulig medicinsk årsag til symptomerne med en blodprøvescreening omfattende hæmatologi, lever, nyre tal, blodsukker, calcium og thyroidea stofskiftet.

 

Disse patienter har hyppigt psykiske symptomer som angst og depression. Hos patienter med diffuse smerter har man i forskningsundersøgelser påvist abnormiteter i forskellige neuro-transmittor systemer i centralnervesystemet, hvilket indikerer en biologisk komponent i årsagen til smerterne.

 

Nogle finder at disse smertetilstande skal ses en somatisering af psykiske symptomer.

 

Disse patienter er ofte en udfordring for lægens kommunikative evner.