Ultralyds ’artefakter’

 

Artefakter oversættes normalt med fejl. En del af de såkaldte ultralydsartefakter kan dog bedre betragtes som en naturlig del af ultralydsbilleddannelsen. Man skelner imellem følgende artefakter:

 

Skygger. Ses f.eks under forkalkninger som en slagskygge ned igennem billedet under en forkalkning (hyperecchoisk).

 

 

Forkalkninger kan også ses som mindre kraftige hyperecchoiske områder med meget beskeden slagskygge.

 

 

 Anisotropi er det fænomen at en fiberrig strukturs ecchoitet afhænger af om transduceren er parallel med strukturen. En sene vil f.eks. være mere lys hvis transduceren er parallel med strukturen. Anisotropi kan mindskes ved optimal transducer placering, med tryk af den ene ende af transduceren eller ved at scanne på skrå ind i vævet, hvilket er en facilitet på nogle ultralydsapparater.

 

Længdescanning af sene.

Til venstre ses senen mørkere fordi den ikke scannes parallelt med overfladen (anisotropi)

Tværscanning af sene.

Til højre ses senen mørk fordi den scannes skråt

 

 

 

Enhancement (forstærkning). Det fænomen at en struktur under et væskeområde fremtræder kraftigere.

 

 

 

Luftartefakt. Ses som kraftige hvide streger. Kan ses ved luftdannende infektioner eller injektion. Kan bruges til at lokalisere spidsen af kanylen.

 

 

 

 

Shadowing er det fænomen at billedet svækkes under kanterne af en struktur.

 

 

Reverberation opstår når et såkaldt interface (en struktur) står 90 grader på lydstrålen. En impuls vil da kunne vandre frem og tilbage imellem dette og transduceren. Spejling er en udtalt grad af reverberation der opstår hvis hele lydimpulsen reflekteres – typisk ved luft (f.eks. tarm). En spejling af en overfladisk struktur vil da kunne ses ’dybere nede’. Spejling kan f.eks. gennemskues ved at scanne i et andet plan. Reverberation vil ses som at en struktur vil kunne ’ses’ flere gange længere nede i billedet, idet afstanden til og imellem disse ’falske’ billedsignaler vil være den samme som afstanden imellem overflade og den reelle struktur.  

 

En komethale ses som artefakter under f.eks. en kanyle. Det skyldes reverberation.