Doppler scanning kræver ultralydserfaring og oplæring og vil kun kort blive beskrevet her.

 

Ved doppler scanning registrere transduceren bevægelser i forhold til ultralydshovedet, dog vil bevægelser der forekommer parallelt med lydhovedet ikke kunne registreres. I praksis er det primært bevægelser af de røde blodlegemer der registreres.

Ved power-doppler og colour-doppler opnås en farve intensitet som afhænger af og ideelt er ’proportional’ med blodgennemstrømningen i vævet. Ved betændelses tilstande vil man typisk kunne iagtage tegn på øget blodgennemstrømning i det afficerede væv (synovialis, ledkapsel, sene, seneskede) i form af kraftigere ’farvning’.

 

 

 

Ved spektral-doppler kan måles blodgennemstrømningen i det enkelte blodkar. Ved betændelsestilstande vil der være relativt øget blodgennemstrømning i diastolen i forhold til systolen. Modtandsindekset (resistive index - RI) vil være nedsat. Der er dog ikke bevis for at dette giver væsentligt supplende oplysninger i forhold til de traditionelle doppler metoder (colour doppler, power-doppler).